Predstavitev društva

Društvo upokojencev Trbovlje je bilo ustanovljeno kot podružnica Društva upokojencev LRS 17.aprila 1947. Koncem leta 1947 je bilo vključenih že 242 članov. 5.februarja leta 1950 pa je bila ustanovljena še podružnica v Bevškem, ki je pokrivala spodnji oziroma zahodni del Trbovelj, kot so ga takrat poimenovali.

 

Ko je bil decembra 1974 sprejet zakon o društvih so upokojenci tudi v Trbovljah ustanovili samostojno društvo. Ustanovni občni zbor Društva upokojencev Trbovlje je bil 12.novembra 1975 leta. Društvo je bilo kolektivni član Zveze sindikatov Slovenije in se je vključilo tudi v Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Članstvo društva je postopoma naraščalo, tako da trenutno šteje društvo okrog 5000 članov.


Tukaj nas poiščite:Ulica 1.junija 16 

 

Uradne ure vsak ponedeljek, sredo in petek od 8. do 11. ure.