ČLANARINE 2024

2024

OBVESTILO  O
ČLANARINAH  ZA LETO 2024

 

 

Cenjene člane :
     • Društva upokojencev Trbovlje (DUT)
     • Sklada vzajemne samopomoči pri ZDUS (VZJ) in
     • Solidarnostne posmrtninske samopomoči (SPS) pri DUT

   
   Obveščamo o višini  članarin za leto 2024:


     • Društvo upokojnecev Trbovlje                        10,00 €
     • Sklad vzajamene samopomoči – ZDUS           12,00 €
     • Solidarnostna posmrtninska samopomoč         23,00 €

 

In višini izplačil v letu 2024 za SPS  in VZJ 

 

 Izplačilo Solidarnostne posmrtninske samopomoči 750,00 €

 Izplačilo sklada Vzajemne samoppomoči pri ZDUS pa 180,00 €

 

Glede na Covid 19 situacijo članarin v društvu ne bomo pobirali na običajen način. Plačevanje bo mogoče samo po banki oziroma s položnicami, ki jih bo društvo pošiljalo članom. 

 

Plačilo po banki  nakazujte na žiro račun :

SI 56  6100 0000 0699 329

Posebno pomembno pa je , da v polje referenca prejemnika vpišete

SI 00   in vaš rojstni datum v obliki dan dd,mesec mm in leto llll. 

n pr rojen 01.01.1952 vpišete 01011952

 

Za informacije pokličite ob ponedeljkih sredah ali petkih med 8:00 in 11:00

na telefon:0820 075 72 

 

Lahko pa napišete tudi mail na :sps.dutrbovlje@gmail.com

 

Želimo vam srečno in uspešno leto 2024, predvsem pa ostanite zdravi.


Trbovlje, dne 15.01.2024                         Društvo upokojencev Trbovlje