Članarine 2019

OBVESTILO

O POBIRANJU ČLANARIN ZA LETO 2019


Cenjene člane :
     • Društva upokojencev Trbovlje (DUT)
     • Sklada vzajemne samopomoči pri ZDUS (VZJ) in
     • Solidarnostne posmrtninske samopomoči (SPS) pri DUT

 

obveščamo, da bomo članarine za leto 2019 začeli pobirati v

 

ponedeljek  dne 07.01.2019 med 8.00 in 11.00 uro v prostorih društva,

vsak dan razen nedelje do konca januarja.

S 1.februarjem 2019 pa bomo članarine pobirali ob uradnih urah društva to je vsak ponedeljek, sredo in petek od 8h do 11h .


Višina članarin za leto 2019 je enaka kot v letu 2018:


     • Društvo upokojnecev Trbovlje                       10,00 €
     • Sklad vzajamene samopomoči – ZDUS          12,00 €
     • Solidarnostna posmrtninska samopomoč       15,00 €

 

Višina izplačil v letu 2019 za SPS  in VZJ 

 

  •  Izplačilo Solidarnostne posmrtninske samopomoči 600,00 €
  •  Izplačilo sklada Vzajemne samoppomoči pri ZDUS pa 180,00 €

 

Vsem članom Društva upokojencev in solidarnostne samopomoči

želimo v leto 2019 vse lepo, predvsem pa veliko zdravja !


Trbovlje, dne 01.01.2019  Društvo upokojencev Trbovlje