Članarine 2023

OBVESTILO  O
ČLANARINAH  ZA LETO 2023

 

Cenjene člane :
     • Društva upokojencev Trbovlje (DUT)
     • Sklada vzajemne samopomoči pri ZDUS (VZJ) in
     • Solidarnostne posmrtninske samopomoči (SPS) pri DUT

   
   Obveščamo o višini  članarin za leto 2023:


     • Društvo upokojencev Trbovlje                         10,00 €
     • Sklad vzajemne samopomoči – ZDUS              12,00 €
     • Solidarnostna posmrtninska samopomoč          23,00 €

 

In višini izplačil v letu 2023 za SPS  in VZJ 

 

 Izplačilo Solidarnostne posmrtninske samopomoči 750,00 €

 Izplačilo sklada Vzajemne samopomoči pri ZDUS pa 180,00 €

 

Ker problematika  Covid 19  še ni popolnoma obvladana , članarin v društvu ne bomo pobirali na običajen način. Plačevanje bo mogoče samo po banki oziroma s položnicami, ki jih bo društvo pošiljalo članom. 

 

Zaenkrat je  UO SPS glede na izredno povišanje cen pokopaliških storitev sprejel sklep o povišanju članarine in izplačila, ki naj bi pomenilo cca 50 % stroška za pogreb.

 

Lahko pa se spremeni tudi članarina in izplačilo Vzajemnega sklada pri ZDUS, v kolikor bodo organi sklada sprejeli spremembo.

 

Plačilo po banki prosim nakazujte na žiro račun :

SI 56  6100 0000 0699 329

Posebno pomembno pa je , da v polje referenca  vpišete 

SI00  in vaš rojstni datum v obliki dan dd, mesec mm in leto llll. 

Na primer za člana rojenega  01.01.1952 vpišete 01011952

 

Za informacije pokličite ob ponedeljkih sredah ali petkih med 8:00 in 11:00

na telefon:0820 075 72 

 

Lahko pa napišete tudi mail na :sps.dutrbovlje@gmail.com

 

Želimo vam vse lepo in veliko zdravja in mirnih dni.

 

Trbovlje, dne 18.11.2022                         Društvo upokojencev Trbovlje